Skip to content

Mentaal Gezond

Psychologie

Jouw psycholoog in Tilburg

Er vindt altijd eerst een telefonische screening plaats om te bespreken of een traject bij Mentaal Gezond Psychologie passend is. De wachttijd na dit telefonisch contact bedraagt op dit moment tussen de 3 en 5 weken (update 29 augustus 2023). Hou de website in de gaten voor verdere informatie rondom wachttijden en mogelijkheden om aan te melden. 

NIEUWS: Per 1 mei 2023 is Mentaal Gezond Psychologie gevestigd aan de Conservatoriumlaan 60 te Tilburg. De praktijk is bovendien uitgebreid met een nieuwe collega: Denise Haar-Verhoeven, GZ-psycholoog. Per 18 september zal er nog een nieuwe collega werkzaam zijn bij ons, te weten Denise van der Veeren-Rits, GZ-psycholoog.

Bij Mentaal Gezond Psychologie in Tilburg kunnen mensen terecht die op veel terreinen nog goed functioneren maar een steuntje in de rug kunnen gebruiken vanwege lichte tot matige psychische klachten. Ik behandel en coach hier mensen met o.a. angst- en stemmingsklachten, mentale overbelasting, relatieproblemen, verlieservaringen en enkelvoudig trauma. Ook het gedragsmatig aanpakken van overgewicht is een mogelijkheid.

Regelmatig heb ik in mijn loopbaan de opmerking van cliënten gekregen dat psychologie “zweverig” is. Echter, psychologie is niks anders dan goed kijken en luisteren naar het verhaal en gedrag van de ander, het inleven in de ander en samen onderzoeken wat de ander nodig heeft om zich (nog) beter te voelen. Psychologie kan dus ook ingezet worden bij goed functionerende mensen die even “op weg geholpen” willen worden. Zeker in de huidige tijdsgeest waarin we toch steeds individualistischer leven en minder terug kunnen vallen op tradities en de gemeenschap is het soms fijn om even te praten met iemand die van een afstandje naar jouw situatie kan kijken. Naast praten over en reflecteren op jouw situatie gaan we ook aan de slag met het aanleren van nieuwe gewoonten. Dit kan door middel van oefeningen en handvatten waarbij ik met name gebruik maak van ervaringsgericht leren. Dit betekent dat je door iets op een andere manier aan te pakken kan ervaren wat dit met je doet en ook beter kan voelen waarom dit jou verder gaat helpe

GZ-psycholoog Tilburg

Saskia Meeus-Verschure

Over Mentaal Gezond
Psychologie

Mijn naam is Saskia Meeus-Verschure en ik ben gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) in Tilburg. In 2004 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg in de klinische gezondheidspsychologie en neuropsychologie. Later heb ik nog de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog gedaan, die ik heb afgerond in 2018. Sinds 2004  ben ik werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg op meerdere terreinen en met verschillende doelgroepen. Ik heb o.a. gewerkt met mensen met klachten van burn-out of overbelasting, stemmingsklachten, angstklachten, werkproblemen, relatieproblemen en verslavingsproblematiek. In 2020 ben ik gestart met mijn eigen praktijk Mentaal Gezond Psychologie. 

Verder ben ik getrouwd en heb ik 3 kinderen met wie ik graag mijn vrije tijd doorbreng en leuke dingen doe. Ook familie en vrienden zijn niet weg te denken uit ons leven. Sport is voor mij belangrijk om mijn hoofd goed op orde te houden. Zo normaal als we het vinden om te werken aan onze lichamelijke conditie door middel van voeding, sporten en wandelen, zo weinig staan we er soms nog bij stil dat we ook kunnen werken aan onze mentale veerkracht of persoonlijke ontwikkeling. Dit kan helpen om ons bewust te worden van hoe het nu echt gaat en wat we nodig hebben. Juist hierbij kan ik een ondersteunende rol spelen. Denk aan veranderende situaties zoals het krijgen van kinderen, het starten met een meer verantwoordelijke baan, een verlieservaring meemaken, een moeilijke beslissing moeten nemen of een zware tegenvaller meemaken in je leven. Ook adolescenten (vanaf 18 jaar) en stellen zijn welkom bij Mentaal Gezond Psychologie in Tilburg.

Psychologische behandeling

Behandeling bij Mentaal Gezond Psychologie kan worden ingezet wanneer er sprake is van lichte tot matige klachten en er een DSM-V classificatie kan worden gesteld. Er is, voor we kennis maken, eerst een verwijzing via de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist nodig voor de kortdurende generalistische GGZ. We starten met een intake, waarin we samen de hulpvraag en behandeldoelen bespreken. Als je hier een goed gevoel over hebt, plannen we de vervolgafspraken in. Behandeling duurt over het algemeen 3 tot 5 maanden bij Mentaal Gezond Psychologie. In de behandeling wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de volgende methoden:

Behandeling kan, indien gewenst, ook (deels) online plaatsvinden. Dit kan bijvoorbeeld door online oefeningen te maken of modules te volgen maar ook door gesprekken te voeren via beeldbellen. 

Mentaal Gezond Psychologie kan geen ondersteuning bieden wanneer er sprake is van ernstige of psychiatrische aandoeningen waar intensieve begeleiding of crisisopvang bij nodig is.  De praktijk is alleen bereikbaar tijdens kantooruren waardoor in geval van ernstige problematiek niet de benodigde zorg geboden kan worden. Als tijdens de intake blijkt dat de hulpvraag niet kan worden opgepakt bij Mentaal Gezond Psychologie of wanneer er sprake is van crisis, wordt iemand (terug) verwezen naar de eigen huisarts. 

In 2023 heeft Mentaal Gezond Psychologie weer met bijna alle zorgverzekeraars contracten. Meestal wordt de behandeling volledig vergoed (op basis van het NZa tarief).  Wel moet er bij bepaalde zorgverzekeraars vanwege omzetplafonds rekening worden gehouden met een bepaalde spreiding van trajecten over het jaar. Het is belangrijk dat je zelf contact opneemt met je zorgverzekeraar aangaande de verwachte kosten. 

Houd er verder rekening mee dat je eigen risico wordt aangesproken als je in behandeling komt. Indien je met je behandeling over het kalenderjaar heen gaat, zal zowel in het oude als in het nieuwe jaar eigen risico ingehouden worden, afhankelijk van het aantal afspraken dat je gehad hebt. Sommige klachten, zoals relatieproblemen, aanpassingsstoornissen of burnout, worden niet vergoed door de zorgverzekeraar en deze vallen dan onder coaching. Neem bij vragen betreffende vergoedingen contact op met je zorgverzekeraar.

Neem voor meer informatie met betrekking tot behandeling contact op met Mentaal Gezond Psychologie, Psycholoog Tilburg. Het is het handigst als je even het contactformulier invult.

Coaching psycholoog Tilburg

Coaching en Relatietherapie

Coaching psycholoog

Coaching kan worden ingezet wanneer er geen sprake is van klachten of wanneer mensen, bij klachten, geen beroep willen doen op de zorgverzekeraar. Het is bedoeld om mensen weer even “op weg te helpen”. Ook bij relatieproblemen kan Mentaal Gezond Psychologie ondersteuning bieden. Je kunt er voor kiezen het gesprek/traject zelf te betalen. Soms kiezen mensen er ook voor om hun werkgever te betrekken en in overleg de financiering (deels) door de werkgever te laten doen. In een intakegesprek bespreken we samen de hulpvraag en wat er verder wenselijk is.

“Op weg-gesprekken”: 1, 3 of 5 gesprekken
Coaching uitgebreid: 10 gesprekken

Tarief

Intakegesprek: 135,00 euro (60 minuten)

Coaching/op weg-gesprek: 110,00 euro (45-60 minuten)

Relatietherapie: 150,00 euro (60-75 minuten)

Mentaal Gezond Psychologie Tilburg

Zorgvuldigheid en vertrouwen

Bij Mentaal Gezond Psychologie ga ik intensief aan de slag met mijn cliënten om aan knelpunten te werken en weer meer in een vrije modus te komen. De behandelingen en coachingstrajecten worden op maat verzorgd op de manier die het beste bij jou past.

PROFESSIONALITEIT

In 2004 afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg in de klinische gezondheidspsychologie en neuropsychologie. In 2018 postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog afgerond. Momenteel 15+ jaar ervaring als psycholoog.

Ontzorgende hulp

Mentaal Gezond Psychologie heeft met bijna alle zorgverzekeraars contracten. Daarnaast is het vaak mogelijk om behandelingen deels door je werkgever te laten vergoeden.

Maatwerk BEHANDELING

De belangrijkste therapie die toegepast wordt bij een behandeling is cognitieve gedragstherapie, ACT, oplossingsgerichte therapie, motiverende gespreksvoering en/of EMDR (bij enkelvoudig trauma).