Mentaal Gezond

Psychologie

Jouw psycholoog in Tilburg

Bij Mentaal Gezond Psychologie in Tilburg kunnen mensen terecht die op veel terreinen nog goed functioneren maar een steuntje in de rug kunnen gebruiken vanwege lichte tot matige psychische klachten. Wij behandelen en coachen hier mensen met o.a. angst- en stemmingsklachten, mentale overbelasting, relatieproblemen, verlieservaringen en enkelvoudig trauma. Ook het gedragsmatig aanpakken van overgewicht is een mogelijkheid.

Regelmatig wordt er genoemd dat psychologie “zweverig” is. Echter, psychologie is niks anders dan goed kijken en luisteren naar het verhaal en gedrag van de ander, het inleven in de ander en samen onderzoeken wat de ander nodig heeft om zich (nog) beter te voelen. Psychologie kan dus ook ingezet worden bij goed functionerende mensen die even ‘op weg geholpen’ willen worden. Zeker in de huidige tijdsgeest waarin we toch steeds individualistischer leven en minder terug kunnen vallen op tradities en de gemeenschap is het soms fijn om even te praten met iemand die van een afstandje naar jouw situatie kan kijken. Naast praten over en reflecteren op jouw situatie gaan we ook aan de slag met het aanleren van nieuwe gewoonten. Dit kan door middel van oefeningen en handvatten waarbij we met name gebruik maken van ervaringsgericht leren. Dit betekent dat je door iets op een andere manier aan te pakken, kan ervaren wat dit met je doet en ook beter kan voelen waarom dit jou verder gaat helpen.

LET OP! Aanmeldstop: Op dit moment is het niet mogelijk om aan te melden bij ons vanwege de drukte en vakantieperiode (update 9 juli 2024). Aanmeldingen die dateren van voor 9 juli zullen op een wachtlijst geplaatst worden en in volgorde van aanmelden gebeld worden. Vanwege de lage bezetting door de zomervakantie vragen we om jullie geduld en begrip omdat onze reactie wat langer kan duren dan normaal gesproken. 

GZ-psycholoog Tilburg

Saskia Meeus-Verschure, praktijkhouder

Over Mentaal Gezond
Psychologie

Mijn naam is Saskia Meeus-Verschure en ik ben gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) in Tilburg. In 2004 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg in de klinische gezondheidspsychologie en neuropsychologie. Later heb ik nog de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog gedaan, die ik heb afgerond in 2018. Sinds 2004 ben ik werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg op meerdere terreinen en met verschillende doelgroepen. Ik heb o.a. gewerkt met mensen met klachten van burnout of overbelasting, stemmingsklachten, angstklachten, werkproblemen, relatieproblemen en verslavingsproblematiek. In 2020 ben ik als praktijkhouder gestart met mijn eigen praktijk Mentaal Gezond Psychologie. De praktijk is in 2023 uitgebreid met 2 collega GZ-psychologen, namelijk Denise van der Veeren-Rits en Denise Haar-Verhoeven. Begin 2024 is Lotte Raaymakers, GZ-psycholoog, ons team ook komen versterken.

Psychologische behandeling

Behandeling bij Mentaal Gezond Psychologie kan worden ingezet wanneer er sprake is van lichte tot matige klachten en er een DSM-V classificatie kan worden gesteld. Er is, voor we kennis maken, een verwijzing nodig voor de kortdurende generalistische GGZ. Als je een passende en actuele verwijsbrief hebt, mag je jezelf aanmelden via het contactformulier op de website of door een mail te sturen. De verwijsbrief hoef je nog niet te mailen maar mag je meebrengen naar het eerste gesprek. Wij nemen eerst kort telefonisch contact met je op om af te stemmen of we iets voor je kunnen betekenen. Als dit zo is, plannen we een intake, waarin we samen verder in zullen gaan op de klachten, hulpvraag en behandeldoelen. Als je hier een goed gevoel over hebt, plannen we de vervolgafspraken in. Behandeling kan, indien gewenst, ook deels online plaatsvinden. Dit kan bijvoorbeeld door online oefeningen te maken of modules te volgen maar ook door gesprekken te voeren via beeldbellen. Behandeling duurt over het algemeen 3 tot 6 maanden bij Mentaal Gezond Psychologie. In de behandeling wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de volgende methoden:

Mentaal Gezond Psychologie kan geen ondersteuning bieden wanneer er sprake is van ernstige of psychiatrische aandoeningen waar intensieve begeleiding of crisisopvang bij nodig is.  De praktijk is alleen bereikbaar tijdens kantooruren waardoor in geval van ernstige problematiek niet de benodigde zorg geboden kan worden. Als tijdens de intake blijkt dat de hulpvraag niet kan worden opgepakt bij Mentaal Gezond Psychologie of wanneer er sprake is van crisis, wordt iemand (terug) verwezen naar de eigen huisarts. 

In 2024 heeft Mentaal Gezond Psychologie weer met bijna alle zorgverzekeraars contracten. Dit betekent dat de behandeling meestal volledig wordt vergoed. Wel moet er bij bepaalde zorgverzekeraars vanwege omzetplafonds rekening worden gehouden met een bepaalde spreiding van trajecten over het jaar. Het is belangrijk dat je zelf contact opneemt met je zorgverzekeraar aangaande de verwachte kosten. Houd er verder rekening mee dat je eigen risico wordt aangesproken als je in behandeling komt. Indien je met je behandeling over het kalenderjaar heen gaat, zal zowel in het oude als in het nieuwe jaar eigen risico ingehouden worden, afhankelijk van het aantal afspraken dat je gehad hebt. Sommige klachten, zoals relatieproblemen, aanpassingsstoornissen of burnout, worden niet vergoed door de zorgverzekeraar en deze vallen dan onder coaching. Neem bij vragen betreffende vergoedingen contact op met je zorgverzekeraar.

Neem voor meer informatie met betrekking tot behandeling contact op met Mentaal Gezond Psychologie, Psycholoog Tilburg. 

Coaching psycholoog Tilburg

Coaching en Relatietherapie

Coaching psycholoog

Coaching kan worden ingezet wanneer er geen sprake is van klachten of wanneer mensen, bij klachten, geen beroep willen doen op de zorgverzekeraar. Het is bedoeld om mensen weer even ‘op weg te helpen’. Ook bij relatieproblemen kan Mentaal Gezond Psychologie ondersteuning bieden. Omdat de behandeling van relatieproblemen niet door de zorgverzekeraar vergoed wordt, kun je er voor kiezen het gesprek/traject zelf te betalen. Soms kiezen mensen er ook voor om hun werkgever te betrekken en in overleg de financiering (deels) door de werkgever te laten doen. In een intakegesprek bespreken we samen de hulpvraag en wat er verder wenselijk is.

Tarief

Intakegesprek: 135,00 euro (60 minuten)

Coaching: 110,00 euro per gesprek (45-60 minuten)

Relatietherapie: 150,00 euro (60-75 minuten)

Mentaal Gezond Psychologie Tilburg

Zorgvuldigheid en vertrouwen

Bij Mentaal Gezond Psychologie gaan wij intensief aan de slag met cliënten om aan knelpunten te werken en weer meer in een vrije modus te komen. De behandelingen en coachingstrajecten worden op maat verzorgd op de manier die het beste bij jou past.

PROFESSIONALITEIT

Bij Mentaal Gezond Psychologie werken alleen GZ-psychologen met ruime ervaring op allerlei gebieden. Wij vinden het daarnaast belangrijk dat iemand zich welkom en ontspannen voelt in het contact met ons.

Ontzorgende hulp

Mentaal Gezond Psychologie heeft met bijna alle zorgverzekeraars contracten. Daarnaast is het vaak mogelijk om behandelingen deels door je werkgever te laten vergoeden.

Maatwerk BEHANDELING

De belangrijkste therapievormen die toegepast worden bij onze behandelingen zijn cognitieve gedragstherapie, ACT, oplossingsgerichte therapie, motiverende gespreksvoering en EMDR.