Skip to content

Oplossingsgerichte Therapie

Hoe werkt Oplossingsgerichte therapie?

Oplossingsgerichte therapie is ontwikkeld door De Shazer, Berg en collega’s van het Brief Family Therapy Center in de Verenigde Staten. In de behandeling wordt samen met de cliënt gezocht hoe de eigen capaciteiten gebruikt kunnen worden om doelen te bereiken. Doordat de oplossingen passen binnen het referentiekader van de cliënt vergt het weinig aanpassing en heeft het een blijvend resultaat.

Waarom oplossingsgerichte therapie?

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van hulpverlening die gericht is op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van de cliënt. Gesprekken zijn daardoor plezierig en bevredigend omdat het niet hoeft te gaan over problemen en tekortkomingen. Oplossingsgerichte therapie is bovendien kortdurend en resultaatgericht.