Skip to content

Motiverende Gespreksvoering

Wat is motiverende Gespreksvoering?

Motiverende gespreksvoering is een cliëntgerichte, directieve manier van behandeling die als doel heeft mensen zelf hun eigen wensen en tegenstrijdigheden te laten onderzoeken, om hen zo verder te helpen in het proces van gedragsverandering. Mensen worden niet door de behandelaar overtuigd of gepusht maar worden gestimuleerd om hun ambivalentie te onderzoeken. Er wordt extra aandacht besteed aan voordelen van verandering. Uiteindelijk is het doel dat de voordelen om te veranderen groter worden dan de voordelen om niet te veranderen.

Voor wie is motiverende gespreksvoering bedoeld?

Motiverende gespreksvoering kan worden ingezet wanneer een cliënt nog in een fase van twijfel of weerstand zit en nog niet zeker is van de voordelen van gedragsverandering. Het huidige gedrag levert eigenlijk ook nog winst op. Hierbij kan gedacht worden aan eigenlijk willen afvallen, willen stoppen met roken of een ongezonde relatie willen beëindigen. Als de motivatie door middel van motiverende gespreksvoering is toegenomen, kan eventueel worden overgegaan op andere behandelvormen.