Skip to content

Mentaal Gezond Psychologie

Behandelingen
psycholoog

Vanuit ervaring, bedachtzaamheid en vertrouwen

Behandeling bij psychische klachten

Behandeling kan worden ingezet wanneer er sprake is van lichte tot matige klachten en er een DSM-V classificatie kan worden vastgesteld. Er is, voor we kennismaken, eerst een verwijzing nodig voor de kortdurende generalistische GGZ. Als je een actuele verwijsbrief hebt dan mag je ons mailen of het contactformulier invullen. Wij nemen dan eerst contact met je op voor een telefonische screening.

 

In een intakegesprek bespreken we daarna samen jouw klachten, hulpvraag, levensgeschiedenis en persoonskenmerken. Daarna worden er, in samenspraak met jou, behandeldoelen opgesteld die leidend zijn in de behandeling. Deze doelen bespreken we samen in een volgend gesprek, het adviesgesprek. Gesprekken vinden daarna eens per week of eens per 2 weken plaats voor een periode van 3 tot 5 maanden. De meeste mensen zien wij tussen de 8 en 10 keer voor een behandelgesprek. Het is mogelijk om gesprekken (deels) online te doen via beeldbellen. Het meest belangrijk is voor ons de behandelrelatie: als jij je vertrouwd en veilig voelt, komt de rest vanzelf. In de behandeling wordt gewerkt met verschillende behandelmethoden, afhankelijk van wat passend is bij jou en het klachtenbeeld. Naast de gesprekken wordt er, indien gewenst, gebruik gemaakt van eHealth interventies. Hierbij kun je denken aan online oefeningen, uitleg of modules om mee aan de slag te gaan. 

In 2023 werd de behandeling bij Mentaal Gezond Psychologie beoordeeld met een 8,89 op de Consumer Quality Index (CQI: een meetinstrument waarmee zorgaanbieders ervaringen van cliënten in kaart kunnen brengen) en een 9,6 op ZorgkaartNederland (een onafhankelijk ervaringsplatform voor zorgaanbieders, zie www.zorgkaartnederland.nl).

Mentaal Gezond Psychologie kan geen ondersteuning bieden wanneer er sprake is van ernstige of psychiatrische aandoeningen waar intensieve begeleiding of crisisopvang bij nodig is. De praktijk is alleen bereikbaar tijdens kantooruren waardoor in geval van ernstige problematiek niet de benodigde zorg geboden kan worden. In geval van crisis is het belangrijk contact op te nemen met de eigen huisarts.
In 2024 heeft Mentaal Gezond Psychologie weer met vrijwel alle zorgverzekeraars contracten. Neem bij vragen hierover contact op met je zorgverzekeraar.

Neem voor meer informatie met betrekking tot behandeling of aanmelden contact op met Mentaal Gezond Psychologie.

Als onderdeel van behandeling

Cognitieve gedragstherapie gaat er vanuit dat het niet komt door de situatie zelf dat een persoon bepaalde negatieve gevoelens ervaart of niet helpende gedragspatronen ontwikkelt maar als gevolg van de “gekleurde bril” waardoor hij of zij de dingen ziet. Als het iemand lukt om de negatieve gedachten anders te interpreteren, ontstaat er een objectievere kijk op de gebeurtenis. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verminderen en zal het makkelijker worden om ander gedrag in te zetten.

Als onderdeel van behandeling​

EMDR Therapie Tilburg

EMDR kan worden ingezet bij mensen die last blijven houden van klachten na een ingrijpende gebeurtenis (trauma). Kenmerken van trauma zijn zich opdringende herinneringen aan de traumatische gebeurtenis, waaronder flashbacks, nachtmerries en lichamelijke spanningsreacties. Het denken aan de gebeurtenis roept nog steeds een emotionele reactie op.

Als onderdeel van behandeling​

Bij oplossingsgerichte therapie wordt er vanuit gegaan dat de cliënt zelf de expert is van zijn of haar leven en beschikt over het talent en de kracht om tot oplossingen te komen. De rol van de therapeut is om de cliënt te stimuleren tot inzichten te komen. In de behandeling kunnen vragen gesteld worden zoals “Wat gaat er op dit moment al goed?”, “Wat lukt al wel?” en “Hoe lukt het om tot dat gedrag te komen?”. Oplossingsgerichte therapie is toekomstgericht: het verleden verandert niet meer, de toekomst wel.

Als onderdeel van behandeling​

Motiverende gespreksvoering is oorspronkelijk ontwikkeld voor mensen met verslavingsproblematiek. Bij verslaving hebben cliënten wel vaak de wens te stoppen met hun ongezonde gewoonte maar is de motivatie wisselend. Deze aanpak richt zich op de samenwerking tussen de therapeut en cliënt, waarbij het doel is de motivatie van de cliënt te verstevigen.