Skip to content

EMDR Therapie Tilburg

Waar staat EMDR voor?

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. In deze therapie wordt aan de hand van het bewegen van de ogen, in combinatie met het denken aan het traumatische beeld, het geheugen van de cliënt belast. Hierdoor treedt er een verzachting van de emotionele lading op en wordt de gebeurtenis “verwerkt” waardoor de klachten uiteindelijk kunnen verdwijnen.

Waarom EMDR?

EMDR is een kortdurende vorm van therapie die kan worden ingezet wanneer iemand last heeft van psychische problemen als gevolg van een schokkende ervaring, zoals een ongeluk of een geweldsincident. Omdat mensen die geconfronteerd zijn met trauma vaak erg lijden onder hun klachten is het fijne van deze behandelvorm dat het in vergelijking met andere behandelvormen weinig belastend is en snel werkt. Als het gaat om een trauma na een eenmalige gebeurtenis, zijn mensen vaak al na enkele behandelsessies in staat om hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Hiernaast werkt EMDR ook om negatieve overtuigingen die je over jezelf hebt om te buigen.