Skip to content

Cognitieve Gedragstherapie Tilburg

Wat is Cognitieve Gedragstherapie?

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een behandelvorm die in de geestelijke gezondheidszorg veel wordt ingezet, vanwege de praktische toepasbaarheid ervan en vanwege de bewezen resultaten. De kern is gelegen in het aanpakken van niet helpende, irreële gedachten en ongewenst gedrag aan de hand van oefeningen en opdrachten. Cliënten worden uitgedaagd om hun aangeleerde gedachten en gedragingen eens van een andere kant te bezien en om daarnaast te werken aan gedrag dat meer tevredenheid en ontspanning voortbrengt.

Voor wie is cognitieve gedragstherapie geschikt?

CGT is een bewezen effectieve behandelmethode die kan worden gebruikt bij uiteenlopende problemen en stoornissen waaronder stemmingsstoornissen, angststoornissen en verslavingsproblematiek. Onderdelen uit CGT kunnen verder worden toegepast bij allerlei soorten klachten die met denken en voelen te maken hebben. Op dit moment is CGT de meest toegepaste behandelvorm en ook de vorm waar het meeste onderzoek naar gedaan is.